De Ungarske Soldater

Det tavse kapitel

På denne webside finder du dokumentation om de 12.000 ungarere, som i de sidste uger af 2. Verdenskrig ufrivilligt blev sendt i tysk krigstjeneste i Danmark. Oplysningerne, som her præsenteres, er blevet indsamlet, under og efter at min bog “De ungarske soldater – en glemt tragedie fra den tyske besættelse af Danmark” udkom i 2005.
Læs mere…

Søren Peder Sørensen
Journalist og forfatter

 

Vigtigt at erindre historien fra Lønborg Kirke

Den ungarske ambassadør i Danmark vender tilbage for 4. gang for at deltage i Langfredagsgudstjenesten i Lønborg Kirke. Det gør han for at vise respekt for sine nødstedte landsmænd dengang og for det mod, som lokalbefolkningen i det vestjyske sogn demonstrerede.
”Derfor er historien fra Lønborg Kirke så fantastisk. Den rummer en historisk bevægelse, som blot varede nogle få uger i foråret 1945. Men den udtrykker det hele, om krig, om besættelse, om fred, om ven og om fjende, glemsel, medmenneskelighed og forståelse.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kærestebreve blev fundet på loft efter 70 år

En tragisk historie om et ungt ægtepar, hvor verdenskrigen kom på tværs og skilte dem ad. Deres kærestebreve er 72 år efter blevet fundet på den nedlagte jernbanestation Marslev på Fyn. Han, Arthur Banyay, strandede som ungarsk underofficer i Danmark, hun Judit Langweber, omkom på ulykkelig vis med sit nyfødte barn hjemme i Pécs i Ungarn i efteråret 1944. Tilbage havde han blot hendes breve som sit kæreste minde. Men da krigen sluttede i maj 1945, måtte han efterlade alle brevene på loftet på Marslev Station. Han blev med sit kompagni sendt i fangenskab (formentlig russisk) og vendte aldrig tilbage til Danmark. Tilbage var brevene, gemt og glemt, til nu, hvor de bliver opdaget ved en tilfældighed.

 


tekst på dansk og ungarsk

 Awarded the Golden Cross of Merit

IMG_20160617_152648The President of the Republic of Hungary Mr. János Áder has awarded the Golden Cross of Merit of Hungary, A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT, to journalist and writer Søren Peder Sørensen for his outstanding achievements in developing the Danish-Hungarian relations.
The award-ceremony took place on Friday 17. June 2016, where the Ambassador of Hungary in Denmark, László Hellebrandt, hand over the Golden Cross.

A II. Világháború végén Dániába került magyar Katonák történetének feltárása és emlékük megörzése Érdekében több évtizeden át végzett elkötelezett Kutatómunkája elismeréseként
A MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZOM.
Kelt Budapesten, 2016. évi március hó 7. napján.
Áder János

I anerkendelse af det i flere årtier udførte engagerede forskningsarbejde vedr. udforskning af historien af de ungarske soldater som kom til Danmark ved afslutningen af II. Verdenskrig samt bevarelsen af deres minde tildeler jeg
DET UNGARSKE FORTJENSTKORS AF GULD
Budapest den 7. Marts 2016.
Áder János


Usædvanlig gudstjeneste blev mindet

IMG_0588En mindeværdig gudstjeneste blev i påsken 1945 holdt i Lønborg Kirke i Vestjylland, da sognepræst Anders Bork Hansen inviterede de ungarske tropper i kirken.  Gudstjenesten blev på 70 års dagen den 30. marts  markeret ved at mindearrangement med deltagelse af den ungarske ambassadør Laszlo Hellebrandt og frue, der her ses sammen med journalist Søren Peder Sørensen (til venstre).

Læs mere her (PDF-fil)


Lille ordbog blev stort bogværk

Dansk/ungarsk ordbog, udgivet i april 1945 i Lønborg/Vostrup

Ordbogen Kis Szótar er på blot 79 sider, og den rummer 2000 gloser på hvert sprog. Når den alligevel gør sig bemærket, er det på grund af dens særlige historie og fordi det er den første registrerede ordbog med danske og ungarske gloser.
I en tidsskriftsartikel har fire sprogforskere skrevet en anmeldelse af de i alt fem bilingvale ordbøger med dansk og ungarsk, som er udkommet fra 1945 til 2008. Om Kis Szótar bemærker de, at den falder ind under kategorien ”folkeleksikografi” og skriver, at meningen med blandt andet Kis Szótar aldrig har været, at de skulle bruges til decideret tekstoversættelse eller tekstproduktion:
”De er produkter af bestemte historisk-politiske omstændigheder og skulle tjene som værktøjer til at afhjælpe basale kommunikationssituationer i hverdagen.”
Kis Szotár udkom illegalt i Vostrup i Vestjylland i foråret 1945, hvor der opstod et behov for en ordbog med ungarsk og dansk, så de tvangsudskrevne ungarske soldater kunne kommunikere med lokalbefolkningen.  Det blev officeren Zoltan Vilagi, der udførte arbejdet. Få dage efter at bogen blev trykt, havde den tyske militærmagt imidlertid kapituleret.
Loránd-Levente Pálfi, Erzsébet Stokholm & Sven Tarp: LexicoNordica 17, 2010, s.227-247

Læs mere om Dansk-ungarsk ordbog


Feltpræstens logbog

bagside-webJános Pohly (1914-2002) var feltpræst for omkring 10.000 ungarske soldater langs den jyske vestkyst i foråret 1945, i ugerne op til tyskernes kapitulation i Danmark. Hans logbog er en enestående dokumentation og røber et væld af detaljer om den ungarske udstationering i landsdelene. Han noterer kortfattet fra besøg hos de mange kompagnier og er omhyggelig med enhver stedbetegnelse. Logbogen starter med opbruddet fra den vestungarske by Kaposvár den 24. november 1944.
Læs

.


Gavnø forside postkort

Postkort fra Næstved

Postkortet fra 1946 er skrevet af den ungarske underkorporal Josef Borai, der er bekymret for sin familie i Budapest og til sin hustru fortæller, at han har fået arbejdstilladelse i Danmark, men ikke noget arbejde.  Postkortet er dukket op i Danmark via Tyskland.


Marietta fandt sit fødested

I maj 1946 fødtes Marietta Hildegard Zsákai i Næstved og de første måneder af sit liv boede hun sammen med sine forældre og øvrige familie i et hus ved Gaunø Slot.

Marietta fandt sit fødested
Marietta

Siden vendte familien tilbage til Ungarn, hvor hun har levet siden. I mange år drømte hun om at gense det sted, som hun havde hørt så meget om fra sine forældre. 64 år senere, i november 2010 gik drømmen i opfyldelse.
Under en rundtur i den store og smukke park, som omgiver Gaunø Slot, fandt hun den landarbejderbolig, hvor familien boede i månederne efter Anden Verdenskrig. Hun kunne genkende stedet og huset ud fra den beskrivelse, som hendes nu afdøde far havde givet.
Mariettas familie var med den ungarske kadetskole, som under Anden Verdenskrig flygtede til Danmark. Efter nogle ugers ophold på Nysø ved Præstø blev skolen overflyttet til Gaunø, hvor den opholdt sig frem til november 1946.
Siden blev skolens omkring 100 officerselever og personel spredt over hele verden, mens andre som Mariettas familie valgte at vende tilbage til Ungarn, hvor Marietta i dag lever i Budapest.
Med sig fra Gaunø havde hun en lille plastic-pose fyldt med jord.


Kadetterne i Nysø og Gavnø

Kadetskolen fra Marosvarsárhely
Kadetskolen fra Marosvásárhely

 

Ungarske efterkommere efterlyser på Internettet oplysninger om den ungarske kadetskole i Præstø og Næstved under 2. Verdenskrig. Hvad skulle de mon her? spørger en søn fra Colorado Springs i USA efter at have fundet sin afdøde fars dagbog. Svaret findes i de danske arkiver.
Læs skolens dramatiske historie her.

 

 


Sjældent fund: Sándor Joszef’s bøgetræ ved Vejle

Sándor Joszef's bøgetræ ved Vejle
Foto: Thomas Graversen

Fandt sin far i Ungarn efter 60 år

Annelise Jespersen og hendes far Imre Ferencsin, da de første gang mødtes i sommeren 2005 i Ungarn
Annelise Jespersen og hendes far Imre Ferencsin, da de første gang mødtes i sommeren 2005 i Ungarn

En usædvanlig og aktuel historie om en datters årelange kamp for at finde sin ukendte far, som var ungarsk officer i Danmark under krigen. Et spor fra 1945 pegede i retning af landsbyen Putnok i det nordøstlige Ungarn.

Læs mere…

 

 

 


Arkitekter på afveje

Ungarsk arkitektgruppe i Flensborg i april 1945
Ungarsk arkitektgruppe i Flensborg i april 1945

96 studerende og deres professorer strandede i Danmark i april 1945. Først halvandet år senere og efter megen dramatik og bureaukratisk besvær kunne de vende hjem, men da havde flere taget sagen i egen hånd.

Læs mere…

 

 


Frihedskampens ukendte helt

Den ungarske officer og modstandsmand Béla Foris
Béla Foris

Den ungarske officer Béla Foris var sabotør i modstands-bevægelsen i Ølgod. Efter krigen fik han og hans familie ophold i Danmark, men han afslørede aldrig sit farlige virke mod sine våbenbrødre.

Læs mere…

 


Breve fra krigsfangenskab

Brev fra ungarsk officer til vestjysk kvartervært
Brev fra ungarsk officer til vestjysk kvartervært

En vestjysk kvartervært modtog efter krigen en stribe breve fra ungarske officerer og civile. De bad om hjælp til at få deres efterladte bagage bragt hjem. Men det var en yderst kompliceret affære.

Læs mere…

 

 


Ungarske grave i Danmark

Vestre Kirkegård i København
Vestre Kirkegård i København

Ungarske grave fra 2. Verdenskrig er så godt som ukendte, fordi de døde blev rubriceret under den tyske værnemagt. Ser man godt efter, findes de, blandt andet på Vestre Kirkegård i København.

Læs mere…

 

 


Kommandanten på Bornholm

Ferincsin Imre
Ferincsin Imre

62 år efter løfter Imre Ferencsin for første gang sløret over de dramatiske begivenheder, som i maj 1945 førte ham og hans ungarske mandskab til Bornholm og derfra videre i russisk fangenskab.

Læs mere…

 


Den ungarske togtransport, der blev saboteret ved Herning den 19. februar 1945

Ungarn-Danmark tur/retur

Pensioneret elektroingeniør István Boros, Budapest, har i mere end 60 år fastholdt et dybtfølt venskab med Danmark og danskerne. Det startede som rekrut i Bedsted i Thy i foråret 1945.
Læs mere

To ungarske desertører

En ungarsk rekrut Georg Szlavik og en kammerat flygtede fra deres kompagni under en øvelse mellem Ringsted og Køge  i april 1945 og levede frem til tyskernes kapitulation i en bivuak i en granplantage. De blev reddet af den lokale befolkning, som beskyttede dem.
Læs mere

Budapest-Universitet i Vemmelev

Avisartikel fra juni 1945 om Den ungarske Arkitektgruppe, der indrettede et universitet i forsamlingshuset i Vemmelev ved Korsør.
Læs mere

Optegnelser under flugten

Professor Gabor Kazinczy skrev efter krigen en personlig beretnng, der giver et godt første hånds indblik om Den ungarske Arkitektgruppes flugt og senere ophold i Danmark i befrielsessommeren 1945.
Læs mere

Krigsfangers skæbner

Beretninger om tiden før og under krigsfangenskab i forbindelse med 2. Verdenskrig.
Læs mere