Feljegyzés: „Csaba Királyfi”- Nyső és Gavnő (Derényi Rajmár)

Marosvásárhely „Csaba Királyfi” Gyorsfegyverbeni Hadapródiskola a front Közeledtével 1944 Aug,-ban Vasvár-Rábahidvég-Körmend körzetébe települt át éa folytatta kiképzését, tanulmánzait.

1944 Dec.25. –én a Huszárszázad Németországba Grosskirschbaum-ba került vasuti szállitással, hol a Német Kavallieri-Schulehoz kapcsolták. Itt német kiképzéssel folytatódtak a Kadettok kiképzése. a Keleti front közeledtével az Iskolát bevagonirozták és 1945 Márc. 1.-vel Dániába szállitották Seelandsziget Praestő-Nyső körzetébe, majd Ápr. 1.-vel GAVNŐ pr. Naestved került a Magyar csoport, Baron Raedzthott kastélyában nyert elhelyezést. Csyládtagokkal együtt 145 fő volt az összlétszám, Ludovika Akadémia hu.szd. – t is hozzánk csatolták s parancsnokunk Szilágyi Dezső hu. őrgy.volt. A 6.500 hold birtok gazdasági vezetője Otto Kaalund volt, igen jól képzett sympatikus Ur volt, ki mindjárt megkedvelt minket, majd befolyásos Dán Urakkal hozott össze. Itt továbbiakban is folyt a kiképzés. Közben a német vezetőség elakarta venni lovainkat a minket Berlin felmentésére beakart vetni. Ezt megtagadtuk azzal, hogy a kadettok 16-17 évesek még kikpzetlenek. Igy elhidegült helyzetünk, de Dánok egyre Jobban megkedvettek.

1945 Máj.9.-vel a háboru végetért. Minden alakulatnak elkellett hagynia Dániát, de ezt a lovascsoportot visszatartották a minket azonnal a Dansk Röde Kors élelmezésbe-ellátásba vett. Annakidején ez nagy szó volt. a Dán Vöröskereszt Elnöknője annakidején Dr. Esther Amundsen volt, ki nagyon megkedvelt minket, többszörösen felkeresett Koppenhaga-ból, gyakran Magyarországra repült a Dán élelmiszerkonvojok ellenőrsésére a így kedvezően refferált rólunk. Tovább folyt a kiképzés a közben Hangversenyeket adtunk.

Hazaszállitásunkra 1946 nov. 13.-án került sor, amikor modern dán autóbuszokkal Bécsig szállitottak a majd onnan vasuti szállitással Nov. 19. én kerültünk haza. Közben Komárom-ban folyt a szürés. 3 napig a Várban nyertünk elhelyezést, hol nem volt egy szék, vagy pad, földre kellett ülnünk, igy fogadta a Haza a tisztjeit. Több alkalommal emlitettem Dánia hősként bucsuztatott, Magyarország ellenségként fogadott.

Kadettok egy része kint maradt a 1994 Jun-ban volt Budapesten 5ö éves takálkozó, hol Canada, USA, Svéd, Német és Franciao.-ból jöttek haza 3 Egyetemitanár, orvos, mérnök ügyvédként a felmentek a HM-be (Honvédelmi Ministérium) a követelték Rehabilitátionkat. Engem Jun. 12 a HM-be hivattak, hol 2 Allamtitkár a tisztek kiséretében pezsgővel köszöntöttek a kérték felejtsem el a multat, majd felolvastak a HM Parancsát, medyszerint áldozatos munkájáért a Honvédelemért Kitüntető cim I. osztályát adományoz postumus Dr. Esther Amundsen részére. Ugyanezt Otto Kaalund Ur részére. Előléptetem Ezredessé: postumus Szilágyi Dezső huszárőrnagyot a Derényi Rajmár századost alezredessé. Példamutató magatartásukért köszönetemet fejezem ki. Dr. Für Lajos Honv. Min. Megköszöntem a nemes gesztust, melynek már 50 évvel ezelőtt kellett volna megtörténnie, de illetékesek elfektették iratainkat. Itt mondok bucsut Bajtársaimtól-felsoroltam neveiket-kik már nincsenik köreinkben a költő soraival:
„Lomb, levél, virág susogd a szélnek, meghaltak Ők, de örökké élnek. Jöhet szaz vihar, de emlékük él a imádság minden név”.

PÉCS, 1995 Március hó 26.
Derényi Rajmár
7622 Pécs, Jogász u. 2.

Vélemény, hozzászólás?