Bogen

Indhold

FORORD (læs)
ved lektor, dr. phil. Aage Trommer

Bogen
Bogen

PROLOG: DEN SMUKKE DRENG FRA KARA

I DET LILLE OG I DET STORE PERSPEKTIV
Om glemslen, en blomsterkrans og nogle efterladte papirer

HVORNÅR MON VI SKAL GENSE VORT FÆDRELAND?
Fra opbruddet i Ungarn november 1944 og transporterne mod vest

DANMARK KOMMER LIGE EFTER AMERIKA
Fra ungarernes ankomst og deres første indtryk af Danmark

DE GREB OS OM HJERTET
Danskernes undren, fascination og frygt for de fremmede

TRE PRÆSTER TIL 10.000 MAND I JYLLAND
To håndskrevne stilehæfter, mødet med den fhv. feltpræst og om en senere kontakt

UBEVÆBNEDE, I BRUNE KAKIUNIFORMER (læs)
Sejlads på Storebælt, enheders placering i landsdelene og om drengesoldaterne

OG HULLERNE ER FYLDT UD MED UNGARERE
Tyskernes brug af ungarere som arbejdssoldater og deres frygt for at komme i krig

EN PROBLEMATISK PERIODE I UNGARNS HISTORIE
Szálasi, Pilekorset og fortielsen

UNGARSKE QUISLINGE TILHØRENDE PILEKORPSET?
Sabotagen, om frivillige, krigsfanger og ungarernes underlige placering

VI ER KØRT I HAVET. VI DRUKNER
Transportens mandskab, de unge drenge og en mulig forklaring

ALLE HAVDE SLÆGTNINGE, SOM VAR DØDE
Familien Györfis tragedie og om et senere venskab

USÆDVANLIGE TIDER GJORDE DET NØDVENDIGT
Tyskernes trussel, en påskegudstjeneste og et nødlandet Halifax-fly

UNGARERNE I KØBENHAVN HAR GJORT MODSTAND
Opstanden ved Rosenborg Slot og frygten for fremtiden

I TILFÆLDE AF ALLIERET INVASION
Regeringsnotatet, mødet i et hønsehus og den fælles modstandskamp

I EN FOR TYSKERNE TABT KRIG
Om motiver og om ungarske officerers indstilling i krigens sidste dage

VI BLEV SENDT AFSTED SOM HELTE
Udmarch med tyskerne, dansk afmagt og en tvetydig afsked

STALIN VILLE HAVE 500.000 KRIGSFANGER
Om ungarske krigsfanger, allieret fangenskab og russiske fangelejre

VESTLIGT PÅVIRKEDE OG UTROVÆRDIGE
Modtagelsen, de lukkede breve, ydmygelsen og den senere oprejsning

HVIL I FRED (læs) 
De vanskeligt registrerbare krigsgrave og deres historie

EPILOG: MENNESKER I EN UMENNESKELIG KRIG

Bilagsdel:

DEN UNGARSKE STYRKE I DANMARK

MILITÆRE ENHEDER I LANDSDELENE

NOTER OG LITTERATURHENVISNINGER

 


Præsentation af bogen

”De ungarske soldater” blev præsenteret ved en reception på Varde Museum fredag den 11. november 2005..
Fotos fra præsentationen