Breve fra ungarere i krigsfangenskab

Inspektør Helge Pors Hansen,Lønborggård (1) i Vestjylland, modtog i årene efter Anden Verdenskrig en række breve fra blandt andre de to ungarske officerer Zoltan Vilagi og Jenö Steiner, hvor de beklagede deres nød og bad om hjælp til at få deres efterladte sager i Danmark bragt til Ungarn

Lejren Eselheide ved Paderborn var én af flere lejre med ungarske krigsfanger i den britiske besættelseszone i Tyskland.
Lejren Eselheide ved Paderborn var én af flere lejre med ungarske krigsfanger i den britiske besættelseszone i Tyskland.

Nr. 1
Lintorf, 14. marts 1946
Hr. Inspektør Hansen
Lønborggaard
Lønborg
Vestjylland

Herr Inspektør.
Vi er nu i en Lejr i Lintorf tæt ved Düsseldorf. Vi er sammen med vores familie. Familien Steiner er ogsaa med os. Alle ungarske Familier i den britiske Besættelseszone (2) er her. Boligen er ikke god. Flere Familier bor i et Værelse, som er af Beton, både gulv og vægge. Forplejningen er ligesaa dårlig. Men vi venter med Taalmodighed på vores Hjemsending.
Med os er her en dansk Kone, Hustru af en ungarsk Stabssergent. Jeg lærer af hende det danske Sprog og arbejder med en stor dansk/ungarsk Ordbog.
Mange mange gange erindrer vi Danmark og vor kære danske Venner.
Det er usikkert, hvornaar vi kører hjemad. Vore Pakker, som er blevet i Lønborg, skal blive der indtil videre.
Mange Hilsener til beboerne i Lønborg og Vostrup, i første række til Hr. Præst og Borgmester (3). Det er skade, at der ingen Postforsendelse er, og vi kan ikke skrive ofte.
Vil De hilse Deres Frue fra os.
Deres ærbødige Világi Zoltán (4).

Nr. 2
Lintorf, udateret
Vi har ingen Postforbindelse med Ungarn. Der er noget, jeg vil bede Dem om. Vil De være så god at skrive et Brevkort til min Far og til min Svigerfar: Vi er sammen med Familien ved godt Helbred og venter med Taalmodighed på vores Hjemvenden. Vi er i Lintorf ved Düsseldorf. I 14 måneder har vi ikke kunnet sende nogen Efterretning og vi har heller ikke faaet nogen. Min fars adresse:

Világi Lipót,
Mosonnagyaróvár,
Vasulti u. 8
Ungarn

Brezsánszky Adolf
Pesterzsébet,
Kertész u. 31,
Ungarn

De forstaar det tyske sprog. Mange tak!

Nr. 3
Lintorf, 27. april 1946
(postkort, stemplet militært censur, civile breve, nr. 18987)
Hr. Inspektør
H. Pors Hansen,
Lønborgaard
Vostrup,
Danmark

Kære Hr. Inspektør.
Vi befinder os fortsat her i Tyskland. Vi beder hr. Inspektør være så venlig fortsat at tage vare om vores efterladte Bagage. Forhaabentlig kommer snart den Dag, hvor vi kan vende tilbage til vores Hjem, og de efterladte Sager kan blive sendt til os. Schöiffer, Smeden, er kommet hjem. Sikinger, der arbejdede i Maskinhuset, er endnu her. Csarni Mátyás er også vendt hjem. Toldi, kokken, Lürda og Süle og Schmidt Selenyi, som var i ?, er alle vendt hjem. Hjertelig hilsen
Bocskay Sándor (5)
Lintorf, Düsseldorf,
Langermünder Strasse 1,
Tyskland, britisk zone.

Nr. 4
Budapest, 23. oktober 1946.
Kære Hansen, Frue og børn.
Vi er i forbindelse med Kapt. ……, som er Leder af ”Red Barnet” i Budapest, og han lovede, at mægle vore Breve til hinanden. Han vil hente mine Sager fra Dem. Derfor beder jeg om at Kufferterne og Fotografiapparatet bliver udleveret til dem, som Kaptajnen sender.
Jeg sender i dette Brev fire Nøgler, som passer til Kufferterne, og beder om at de bliver åbnet og gennemset: Kan det alt sammen passere Tolden? Vi husker, at der er tøj, bøger og legetøj. Nøglerne skal ledsage kufferterne, da de måske skal åbnes ved Grænsen.
Vi modtog Pastor Bork Hansens Brev. Han skriver, at De har sendt Røde Kors Pakker til os. Tak for Deres kærlighed. Vi modtager det i Évas Navn (6), som mest føler Nutidens Vanskeligheder. Pakkerne er ikke kommet endnu, og herom kan man kun foretage Reklamation i Danmark.
Siden sidst sendte jeg Breve to gange til Dem, men ved ikke, om de er kommet til Danmark. Postkørslen bliver nu mere sikkert via ”Red Barnet”.
Vi er Dem meget taknemmelig, at Kufferterne er bevaret. De har stor betydning for os, fordi vores Bolig var næsten helt raseret.
Forrige uge var jeg til Prøvelse om min politiske Fortid. Jeg var ikke nazist, og det er attesteret. Jeg kan komme tilbage til min Stilling igen. Det er muligt, at jeg efter et år vender tilbage til Danmark som repræsentant for det Ungarske Landbrugs Andelsselskab. Jeg vil være så glad, hvis det lykkes.
Hvis De får dette Brev som forventet, vil jeg skrive et længere Brev om vores Liv. Vi beder Dem skrive igen.
De kærligste hilsener til Dem, Fruen og Børn fra deres
Familie Világi,
Pesterzsébet
Táncsics u. 31
Da Dr. Vilagi har misforstået mit Forslag om Frigivelsen af hans Kuffert, skal jeg tillade mig at meddele, at jeg mener, den Kuffert han kommer med, er af ”Red Barnets” konvojer fra København. Herom må De dog pr. Brev eller Telefon indhente Tilladelser og træffe Aftale. Adressen er: Red Barnet, Torvegade 1, København K. Tlf, Sundby 5300. Generalsekretær Krebs.
Om forsendelse af Breve og Pakker må også træffes Aftale. Det skulle glæde mig, om vi kunde faa et Samarbejde med dr. Vilagi. Deres ærbødige (navn usynlig)

Ungarerne fra Danmark vendte hjem til et udbombet land, hvor landets hovedstad Budapest var blandt de hårdest ramte. (Illustrated historie of Hungary)
Ungarerne fra Danmark vendte hjem til et udbombet land, hvor landets hovedstad Budapest var blandt de hårdest ramte. (Illustrated historie of Hungary)

Nr. 5
Pécs, 28. januar 1947
Ærede Hr. Inspektør
Vi har været hjemme siden 25. maj, men har endnu ikke haft nogen mulighed for at få vores Sager bragt hjem.
I øjeblikket opholder en dansk Mission sig i vores by, de er her for at hjælpe de betrængte Kulminearbejdere med Beklædning, maaske er det muligt gennem denne socialistiske Mission at hjembringe vores efterladte Bagage, eller via Røde Kors.
Vi beder hr. Inspektør om at vaere behjaelpelig med at få vores Sager bragt hertil. Maaske kan De få hjaelp af Hr. Pastor og Hr. Borgmester. Vi har meget brug for vores Ting, da vi fandt vores Bolig fuldstændig tom, ikke en eneste af vores Ting var her. Vi har kun det, som vi har efterladt i Danmark. Også min Datter har mistet al sit Indbo.
Sko og Klaeder, der tilhører min Datter, Svigersøn og Børnene, befinder sig i den efterladte Bagage.
Derfor vil det også være godt for dem, at vi får Tingene bragt hjem.
Gudskelov er min Datter, Børn og Svigersøn efter 16 Måneder vendt Hjem i god behold. Alt vil snart blive godt, når vi har vores Bagage tilbage.
Bliv ikke vred over, at vores Sager endnu er hos Dem, og endnu en gang hjertelig tak for Deres Elskværdighed og Godhed, med hvilken De hjælper os arme Flygtninge.
Csarni Mátyás (Matthias) er efter 1 år vendt Hjem i god Behold, også Schaffer Márten, Smeden, Sikingar Michael, der arbejdede i Maskinhuset, har været hjemme siden September, den arme Mand er materielt gået helt til grunde, kun Husets mure stod tilbage, også Puffi har det godt, Laci har været syg i flere Maaneder, siden 1. December er ogsaa han hjemme og det gaar bedre.
Saláicyi?, som var Adjudant for Kaptajn Steiner (7), er ogsaa for et Aar siden vendt hjem i god Behold. Fru Kaptajn Steiner kan naar som helst føde deres Førstefødte. Nok herfra.
Vi haaber, at hr. Inspektør og den kære Familie har det godt, også den kære Familien Jensen, Hr. Jensen var en sjælden godmodig Mand, og Frøken  Kruschau og hr. Staldmester, alle hilser vi hjerteligt og takker for alt det gode, som vi modtog fra Dem.
Aldrig vil vi glemme det smukke Danmark og den Kærlighed, som blev vist os, også Schüle og Swidosch samt Fotoli har det godt efter at være vendt hjem for over et Aar siden.
De hjerteligste Hilsener og endnu en gang mange tak for alt. Familien Bocskay.
Bocskay Sándor Rudolf. Pécs. Ferccick ucar 42.

Nr. 6
Pécs, 11. april 1947
Kære Hr. Inspektør
For to Maaneder siden skrev jeg et Brev til Dem, hr. Inspektør, vedrørende min Bagage, der befinder sig hos Dem.
Den 8. april overgav Vi til ”Baranya Transit Szallit-máuyszás”, Buoloyscst, V, Kolman u-10, som er et internationalt Transportfirma, Opgaven med at hjemtransportere vores efterladte Bagage, som består af 4 Kister og 1 Sæk.
Vi beder venligst om, at de 400 danske Kroner, som min Mand gav hr. Inspektør til Transporten af vores Ejendele, at overføre dem til den ungarske Nationalbank, på ungarsk Magyar Namzeti Bank, Pécs, da jeg uden disse Penge ikke vil være i stand til at indløse mine Sager.
Vi haaber, at Vi snart kan få det hele afviklet, og at De ikke er blevet vred over, at vores Sager har været opbevaret hos Dem så længe ….. og mange tak for Deres elskværdighed.
Fru Kaptajn Steiner har ogsaa født en lille Søn.
Før Paaske var Csarni Mátyás her hos os. Da vi fortalte, at vi ville skrive til Dem, udtrykte han sit Ønske om at bringe hans Hilsen til Hr. Inspektør og hans Familie, samt alle de andre, som han havde med at gøre.
Haaber, at hr. Inspektør og Familie befinder sig godt, samt den dejlige fru Else og hr. Jensen og den kære ? Klaus, frøken Kruschau og hr. Staldmester, tak til dem Alle. Ofte taenker Vi paa den skønne Tid, som vi der tilbragte, da vi vendte Hjem, fandt vi overhovedet ikke noget, ingen Penge og ingen Bolig. Det var svaere Dage.
Derfor venter vi meget på, at vores Sager snart vil dukke op, da vi ingen Ting har, kun hvad vi har efterladt der.
Altså, vaer så venlig, hr. Inspektør, at overføre de 400 Kroner til følgende Adresse.
Navn: felsöberurari Bocskay Sándor,
Pécs, Garaucialz u. 42,
Magyar Namzete Bank, Pecs, Magyarország.

(bagsiden)
Ofte tænker vi på de dejlige Dage, som vi tilbragte hos Dem. Naeste måned rejser 200 Bønder??? til Danmark for at laere noget om landarbejdet der…?
Min Datter samt hendes tre Børn og vores Svigersøn er hjemme.
Hr. Inspektør, vær så venlig at send Kisten og overfør Pengene til den ungarske Bank.
Hjerteligt tak for alt og vaer ikke vred på grund af alt det Besvaer, som vi har givet anledning til.
Hjertelig hilsen til hr. Inspektør og kaere Familie, samt andre Bekendte.
Bocskay Sándor, Pécs.

Nr. 7
Pécs 16. maj 1947
Ærede Hr. Inspektør
Tak for Deres laenge ventede Brev, som vi modtog den 8. maj. Jeg har først i dag mulighed for at svare, fordi det har været Paaske, og jeg har ikke kunnet gaa i Nationalbanken for at forespørge, hvordan det gaar med Overførslen af de danske Kroner til Ungarn.
I formiddag var jeg i Banken og Direktøren fortalte Mig, at man uden videre kan overføre udenlandske Penge til Ungarn. Blot skal hr. Inspektør notere vores Adresse paa Brevet, hvor Bankens navn anføres. Bocskay Sándor, Pécs, Magyar Nemzeti Bank, Pécs.
Med hensyn til vores Sager, har vi den 8. april overgivet sagen til et internationalt Transportfirma. Firmaet vil afhente Kisten på Lønborggård, og vil skrive Kistens indhold op på en Liste, som skal underskrives af hr. Inspektør.  Så bliver det hele kørt til et Samlingssted, indtil en Vognsending bringer det hele af sted. Transportfirmaet er kørt herfra den 1. Maj. Først skal det til Østrig, dernæst til Danmark. Firmaets navn er Baranyai Transit Skócllitásl Fallalát.
Kære hr. Inspektør. Vær så venlig at overvaage Listen over de ting, der befinder sig i Oppakningen…Vi bor her hos vores Datter, som også kun har Møblerne, alt andet har hun mistet. Altså, endnu en Gang, hr. Inspektør, vores Opbakning vil blive afhentet paa Lønborggaard, og med en Underskrift, at overføre Pengene til den opgivne Adresse.
Meget uvant for os er der saa mange huslige Pligter at tage vare paa, men Vi har desværre ikke andre Udveje. Barcsárnyi Laci, Puffi og Csarni Mátyás sender de hjerteligste Hilsener til alle Bekendte, de er alle raske og ved godt Mod. Alle, der har været i Danmark, taenker ofte tilbage på disse sorgløse Dage, som vi der tilbragte, hvor meget bedre var denne tid ikke, hvor vi ikke behøvede at bekymre os om vores Børn.
Min Svigersøn var i fransk Fangenskab, min Datter med en 9 aarig og en 6 aarig dreng og gravid i 8. Maaned, er i august 1945 til fods vendt hjem fra Ricsa ved Elben, og den 26. september fødte hun en datter. Min broder i Klagenfurt er forulykket, druknet i Wörthesee, to Børn på 6 og 2 Aar er alene tilbage, da Svigermoder og min broders Hustru mistede Livet under et Bombeangreb. Gudskelov, at det hele er lagt bag Os, saa man ikke altid skal leve i Frygt og Angst.
Naar vi taler om Frøken Kruschau, falder det os altid ind, hvor gavmild hun var, og hvad for gode Ting hun gjorde for os arme Flygtninge, vi nød hendes Rabarbergrød med Fløde paa, og de gode Mariekiks. Soldaterne siger, at saa mange Æg som i Danmark spiser de ikke et helt liv, og den gode Mælk og Smør hos os er knap, også Osten. Godt var det!
Den unge fru Marika, som boede der, har ogsaa en dejlig 1 Aar gammel Dreng. Den stakkels unge Soldat, som var hos os, Lajos, er død for et halvt Aar siden. Den 1. december døde han, han pådrog sig en Forkølelse, da han arbejdede i Ems-kanalen (8). Han fik Lungetuberkulose. Og et par Stationer før han var Hjemme med Røde Kors-toget, døde han… Han var et godt Menneske.
Vi venter på bedre Tider, snart vil Freden være her og langsom, langsom vil Livet atter blive skønt.
Endnu engang hjertelig Hilsen og tak for Alt.
Bocskay Sándor og Familie.

Nr. 8
Fono 14. juni 1947
Kære hr. Inspektør
Vi beder undskylde, at jeg først skriver nu, desvaerre mistede jeg Deres Adresse, og fik den først forleden fra Vilagi. I den nærliggende by Kaposvár er for tiden danske Læger, som over hele Ungarn giver Inspektioner imod Tuberkulose. En Dame af Missionen var saa elskværdig at vilde besørge Brevet til Danmark, for igennem Posten kan man jo ikke skrive alt. Jeg er nemlig bange for, at Geværet (Bösen) og Patronerne som er pakket med mine Ting skulde bringe mig ubehageligheder og desværre har jeg nu meget brug for mine Klæder, som De var så elskværdigt at tage i Forvaring. Vilde De være så venlig, at pakke Geværet og Patronerne ud, og når Kisten er fri af det, blot at sende mig nogle Ord som følgende: Det er alt ordnet efter Ønske til at afsendes”. Vi lader det så besørge igennem en ungarsk Speditør. Mine Uniformer blev tilbage i Fangenskabet og mine Civilklæder her er allerede slidt op. Forholdene forbedres slet ikke, men vi haaber stadig til Gud, at det dog skal vende sig til det bedre. At vaere uden Stilling med Hustru og Barn hos Svigerforældrene, som også er uden Stilling, er meget sørgeligt. Vor eneste Glaede er vores lille ”Bandika”, som ler hele Dagen.
Endnu engang bedes Hr. Inspektøren ikke at glemme at tage Geværet og Patronerne ud af Kisten og jeg beder Dem at modtage Geværet til erindring om mig! Det var mit ungdomskyts, men der er ingen Udsigt til, at jeg nogensinde skal komme tilbage i de gamle gode Forhold. Mange mange tak for Deres Godhed at bevare Vore ting. Gud lønne Dem for det. Det vilde være os en stor Glæde, at modtage et langt Brev fra hr. Inspektøren. Haaber at Familien Jensen og alle øvrige Bekendte har det godt. Idet jeg haaber snart at modtage Brev fra Dem, takker jeg Dem endnu engang for alt.
Med mange hjertelige hilsener Deres taknemmelige
Steiner Jenö (ungarsk kaptajn)
Fonó

nr. 9
Pécs, 26. juli 1947
Ærede hr. Inspektør
Lørdag Eftermiddag er de 400 danske Kroner (957 Forint) ankommet via Nationalbanken. Min hjerteligste Tak. Har det forvoldt hr. Inspektør og hr. Sognepræst meget Besvær, da vaer ikke vred over det. Vi havde ikke anden Udvej, for uden Pengene kan vi ikke indløse Pakken, når den ankommer med de efterladte Sager.
Forhåbentlig kommer Pakken frem i lige så god behold som Pengene…Var De ikke der ved Sagerne? fra Transportfirmaet?
Min Mand er meget mager, jeg døjer altid med Hjertebesvær, også min Datter er syg, har Brystbetændelse, den store Dreng (11 Aar) har svage Lunger, forhaabentlig bliver de snart raske…
Endnu en gang hjertelig tak til hr. Inspektør og hr. Sognepræst for alt jeres Besvær. Bedste hilsener til alle vores Bekendte.
friskla? Bocskay

Den arme Csarny Mátyás vil ogsaa, da han er af schwarbisk Afstamning (9), blive transporteret fra Ungarn til den russisk besatte Zone i Tyskland.
Hans Kone er meget hjertesyg og de har to smaa Børn. Megen kummer, Hjertelidelser og Sorger har Krigen bragt Menneskelivet. Også min Familie har 2 Døde og min livslange Sygdom (sindssyge, ? syg) at bekymre sig om. Min mand og jeg står nu 2 gamle Folk ganske alene her, alt har vi tabt, bortset fra de ting, som vi har efterladt i Danmark. Vi ser en svær fremtid i møde.

Nr. 10
Fonó 5. august 1947
Kære hr. Inspektør
Vi takker hjerteligt for Deres venlige Brev, som vi modtog med stor Glæde! Hvad De har skrevet har interesseret os meget. Danmark er vokset i vore Hjerter! Vi kan ikke glemme alt det Gode, som vi nød deroppe!
Jeg skal snart sætte mig i Forbindelse med en Speditør, kun bedes meget om, at Kisterne bliver godt lukket til den lange Rejse. Vi ved godt, at de Penge, som vi lod deroppe, ikke kan oversendes, men vi vilde være meget Taknemmelig, hvis det kunde lade sig gøre, at købe Stof til en Dragt til mig? Skulde imidlertid Forholdene deroppe have forandret sig saadan, at Pengene til det ikke skulde slaa til, så maaske noget til min Kone, ellers noget striktøj til et 2 aars Barn. Eller maaske Stof til en Skjorte, som saa kunde blive pakket i Kisterne? Vi undskylder meget, at vi ulejliger Dem ogsaa med det! Vi er saa umaadelig taknemmelige for alt. De efterladte Ting deroppe er desværre nu, saa at sige, hele vores Formue. For tiden er vores Arbejde mere legemlig, men desværre har vi ikke formaaet at skaffe nok Brød for hele Vinteren. Her i Ungarn, hvor vi ellers er vant til en mild Vinter, har vi nu efter den usædvanlig hårde Vinter, haft en meget daarlig Høst.
Vi har et godt Bekendtskab med Damerne og Herrerne fra Tuberkuloseholdet. De kan tro, at det har glædet os, at komme til at hilse på Danskere hernede, og de er alle umaadelig imødekommende og elskværdige. Men desværre meget optaget.
Nu vil jeg så slutte for denne Gang med det oprigtige ønske, snart igen at høre fra hr. Inspektør. Det er altid en Festdag, at modtage Brev deroppe fra. Det gør aldeles intet, at De skriver Dansk, for her bor i Nærheden en Dame, som er født i Danmark, og endnu ikke helt har glemt det danske Sprog.
Vi ønsker meget at kunde sende Dem en lille beskeden Pakke af ungarske ?, forhåbentlig lykkes det os, at få det sendt til Deres kære Familie og Bekendte.
Med de hjerteligste Hilsener fra Familien.
Steiner Jenó.

(på tysk)
Hvis der skulle opstaa Problemer i forbindelse med indkøb af Stoffet, så oplys mit Navn for Hartvig Gravesen (10) i Tarm. Jeg tror, at Han vil hjælpe Mig. Og endnu en ting: At pakke vores Primus/kogeapparat, så vi kan koge mad til Barnet..Disse Ting faldt mig ind efter at Oversættelsen var afsluttet.

Nr. 11
Pécs, 11. august 1947
Hr. Inspektør
Speditørfirmaet ”Ibisz” har den 27. Juli afhentet mine Ting i Danmark og kan via Schweiz ventes at være fremme her om 1 til 2 Uger. Vil give Meddelelse herom, når det er ankommet. Hjertelig hilsen familien Bocskay, Pécs.

Nr. 12
Fonö, 5. marts 1948
Kære hr. Inspektør.
Vi har lige modtaget Efterretning fra Toldmyndighederne om, at en Auto om kort tid afgår fra Danmark til Ungarn, og vi beder Dem, kære hr. Inspektør, være så god at efterspørge i Kolding, om de har Kendskab til det, så at vi maaske ved denne Lejlighed kan få kufferterne med herned? Hvis det betræffende Foretagende ikke skulle vide, hvornår Autoen afgår, maa der dog kunne gives Garanti for, at Kisterne kan blive afsendt til Foraaret. Vi vil være Dem meget taknemmelig for Deres hjælp, hvorved vi endelig kan få vores Ting herned. Desværre fik vi ikke ? at afsende Pengene med de indlagte Adresser, men vi haaber at det senere vil være muligt at få en Pakke sendt til Dem. Vi er Dem Tak skyldig og vi skal aldrig glemme Deres Venlighed og Hjælp til os. Idet vi venter Deres venlige Bestemmelse og Svar sender vi Dem de hjerteligste Hilsener fra Deres taknemmelige Steiner Jenö.

Nr. 13
Fonö, udateret
H. Pors Hansen
Lønborggaard
Danemark.
Kære hr. Inspektør
Eftersom vi ikke endnu har hørt fra Dem er vi i stor Sorg om vore kufferter og beder Dem være så venlig at meddele Os, om de er afsendt og hvornår? Med hvilken Spedition. Vi er nemlig meget bange for at miste det.
Mange tak og hjertelig hilsen fra Steiner Jenö.

Nr. 14
Fonö, Udateret
Kære hr. Inspektør.
Kisterne har vi modtaget, men desværre har vi forgæves ventet på Tingene. Her ventede os ingen Glæde. Alt hvad der havde værdi, fejlede! Uret, Skoene, Undertøjet var ikke mere. Udleveringen kostede mere end hele Værdien af de tilovers blivende Ting. Hvad der er sket, det ved vi ikke. Det var forseglet fra Basel til Budapest, og Seglet var ubeskadiget. Men Varmeklæderne måtte i Behandling..?, for det var fyldt med Fedtpletter. Vi ved godt, at det ikke er sket i Danmark. Vi takker endnu engang for Deres store Venlighed og Imødekommenhed, og vi beder til Gud, at Han skal lønne Dem for Deres godhed. Vi beder Dem også ikke at ophøre med Deres Korrespondance med os. Det bedrøvede os meget, at her Pastor ikke har svaret på vores sidste 8 Brevkort. Vi tænker med stor Taknemmelighed og varme Kærlighed på vores danske Venner og beder Guds Velsignelse over hele det danske Folk. Hermed sender vi Dem og Deres familie og alle kære Bekendte de aller hjerteligste Hilsener.
Deres Steiner Jenö.

Nr. 15
Pécs 6. marts 1957
Ærede hr. Direktør Houmann, Lønborggaard
Vær så venlig, hr. Direktør, at sende mine efterladte Sager til mig, da man nu kan sende pakker toldfrit. Jeg er i stor Nød, min arme Mand er død, og jeg gamle lidende frue står uden noget som helst.
I Brevet fra 15. Juni 1948 blev det mig meddelt, at de efterladte Sager ville blive sendt ved lejlighed, nu er muligheden lige for, derfor vær venlig at send det til mig.
Med højagtelse
Fru Bocskay.

Nr. 16
Pécs, 6. marts 1957
Inspektør Hr. Hansen
Vær venlig at send de i brev af 15. Juni 1948 nævnte Sager til mig, da det indtil 1. marts er toldfrit at sende Pakker.
Er i en meget dårlig Tilstand, min Mand er død, jeg selv svært hjertelidende, og helt uden hjælp, derfor er det meget påtrængende med mine Sager.
Havde aldrig troet, at noget saadant kunne finde sted i Danmark. De andre familier har modtaget deres Bagage uden mindste besvær. Hvorfor satte man ikke Vagtbeskyttelse på vores Sager, hvor Kisten befandt sig, man maa dog drage omsorg for andres Ting, saa meget maa et Menneske da føle for et andet Menneske, ogsaa naar man er så Rig, at man har nok til den fattige hele livet lang?
Min arme Mand er, af Skæbnen forvoldte mange Slag, død. Først og fremmest fordi vi ikke kom hjem. Tomhændet, Fremmed i vores bolig, ikke noget var vores eget, og ”vores Sager” oppe i Danmark, han led af en svær Hjertelidelse, og jeg staar her ganske alene, hvad har jeg gjort fru Houmann, at jeg fortjente dette?
Paa mine gamle Dage er jeg udbrændt som et Batteri. Hjertelig hilsen freisska Bocskay.

Dr. Világi Zoltán
Dr. Világi Zoltán

nr. 17

Budapest 1. januar 1968
afs. dr. Világi Zoltán
Budapest, XVIII.
Gyüjtó u. 20/b.

Kære venner!
Tiden forløber hurtigt og et aar er atter forbi. Hvis man ser tilbage og vil gøre aarets balance, vi maa være ikke helt utilfredse. Vi ønskede fred til hinanden for et år siden og 1967 lod os leve i fred. Vi har aarsag til at smile og føle os lykkelig. Men vi har ogsaa aarsager til at være urolige. Vor verdensdelens problemer voksede. Freden er ikke almindelig. Militarismen kom i geografisk forstand nærmere til os netop paa demokratismens fødested, opstod nye brande på jorden. Menneskeheden lærte endnu ikke saa meget, at kunne faa maturaeksamen.
1967 hændte vigtige forandringer i vor familie. Éva har skilt fra sin mand. Den store aldersforskel gjorde skilsmissen lettere. Lidt senere giftede hun sig og lever nu med sin anden mand hos os. Vor lejlighed er ikke stor nok, at bo her uden terminen god nok til at løse boligproblemet foreløbig. Évas mand er passende til hende – efter vor mening, men i ægteskabssag kan man forudsige ingenting. Ungdommen er saa meget forskellig fra os, man kan ikke bedømme, vil det være holdbar, eller ikke. Vi tror: ja.
Min kone og jeg, vi lever næsten uden begivenheder. Min firmas ledelse fik en vis omformning, det gav os nogen spænding, men det naaede ikke til mig. Fraregnet mindre vanskeligheder, vi er raske.
Vi havde en uvanlig varm sommer, temperaturen var flere gange ugevis op mod 36 og 37 graders varme. Sommeren og efteraaret var meget tørt, man kunne stikke hånden ind i jordrevner. Lignende somre ligger tyve aar tilbage i tiden. Mine frugttræer har lidt meget. Vi bor på en bakke, hvor grundvands-niveauet er sytten meter dybt. Nedbøren på efteraaret var heller ikke den sædvanlige. Det hæmmede meget havearbejdet. Hos os kornhøstens tid i juni slut og i juli, kartofler i september, maj, sukkerroe, vin i oktober. Vi havde en udmærket kornhøst og daarlig foderstofhøst. Vinteren kom før fire uger med tyve grader frost i morgentimer og med ubetydelig sne. Senere fik vi tøvejr netop fra skandinavisk halvø og nu er temperaturen omkring nul grad. Det er heller ikke den vante. Det er hos os et ordsprog: hunden spiser ikke vinteren. Det betyder, at vinteren vil komme senere.
Jeg har læst allerede det ”Landøkonomisk Oversigt 1967” og forstaar godt Deres situation. Drewsen (11) var i aaret ogsaa her og vi diskuterede meget om landøkonomiske problemer. Vore problemer er af en helt anden slags, dog i vis maade ligner til hinanden. Efter krigen gjorde vor industri et overmaade fremskridt og har trukket det unge folk ud fra landsbyerne. Vor landbrug havde altid mere arbejdskraft, end den nødvendige og pludselig forblev kun de ældre mennesker ved jorden. Det ældste og af naturens grund: den konservative del af landsbyfolket skaffede vor landbrug en ny profil, den andelsselskabelige landbrugsproduktion. Landbruget betaler allerede mere og gradvis bedre. Saa gaar flere unge mennesker tilbage til landbrug, hvor maskinarbejde voksede stærkt op. Først de unge ægtepar, som ikke fik bolig i byerne.
Vi forstaar også jeres personlige situation. Børnene har gjort en god start og er på rette spor. hvorfor skulle I arbejde saa stærkt allerede mod helbred. I har arbejdet saa flittigt gennem flere tiaar, enhver kunne faa eksempel deraf. Men I er ikke af rustfri stål. Den menneskelige organisme har andre love, som man skal respektere.
Engang, da I er ikke mere bundet saa stærkt til det daglige arbejde, vil vi gerne faa jer her, som vore kære gæster. Til det nye aar ønsker vi jer helbred, fred, lykke, glæde med de venligste hilsener
Familien Világi.

Hovedparten af brevene er oversat fra tysk. Zoltán Világis breve er i sin oprindelige form skrevet på dansk. Brevene er indleveret til Egvad Lokalhistoriske Arkiv af Laurits Hansen, Varde.

Noter:

1. Ungarske officerer fra 4. telegrafistbataljon havde fra marts til maj 1945 hovedkvarter i en sidebygning til Lønborggård mellem Lønborg og Vostrup.
2. Hovedparten af de 280.000 ungarske krigsfanger i vestligt allieret fangenskab, opholdt sig i den britiske besættelseszone.
3. Daværende sognepræst i Lønborg, Anders Bork Hansen og daværende sognerådsformand Laurids Thomsen.
4. Zoltán Világi (1910-1971) tilhørte staben i 4. telegrafistbataljon, der havde hovedkvarter på Lønborggård.
5. Ifølge oplysninger på nettet var Bocskay en adelsfamilie. Sándor Rudolf Bocskay født den 6. april 1886 i Felsobánya, gift med Fridag Darebniczek, født den 9. september 1892 i Klagenfurt. Han var officer (alhadnagy) i IV telegrafistbataljon fra Pécs.
6. Éva Világi fulgtes med sine forældre til Danmark under krigen og vendte senere tilbage til Lønborg som feriebarn om sommeren.
7. Jenö Steiner (1909-?) var kaptajn for 4. telegrafistbataljons 550 mand.
8. Ungarske krigsfanger blev i efteråret 1945 sat til at arbejde med bygningen af Ems-kanalen ved Borghorst nær den hollandske grænse.
9. Generel betegnelse for den tyske befolkningsgruppe i Ungarn.
10. Manufakturhandler.
11. Helge Drewsen, daværende forstander for Borris Landbrugsskole og Zoltán Világis ven gennem mange år.

Skriv et svar