Løbeseddel om opstand ved Rosenborg

Ungarsk løbeseddel fra 30. april 1945 med blandt andet nyheden om en opstand ved Rosenborg Slot i København.

Magyar Szó (Ungarske Ord)

Løbeseddel
Løbeseddel

København, den 30. april 1945
Søndag den 22. april stillede en ungarsk enhed på ca. 100 mand op til mønstring på Københavns garderkasernegård. En tysk officer holdt en inspirerende tale for dem og meddelte troppens umiddelbare afmarch til fronten. Han opfordrede mændene at til at kæmpe modigt og om nødvendigt ofre deres liv i kampen for Tyskland.

Først nu blev de ungarske soldater klar over, hvorfor de var blevet beordret her til garderkasernen. Der blussede uro op i geledderne, og på én gang – som om det var sket på ordre – løb de alle sammen og for af sted ud gennem kasernens port. Tyskerne begyndte givetvis at skyde omkring sig, hvilket udviklede sig til en reel kamp i byens gader. Både blandt ungarerne og tyskerne, samt forbipasserende danske fodgængere, var der ofre, men størstedelen af det ungarske mandskab undslap.

—————————————-
Berlin står over for fuldstændig ødelæggelse. Tyskerne får ødelagt deres egen hovedstad, nøjagtigt som det er sket med andre europæiske storbyer. Oven i købet står de delvis selv for ødelæggelsen. Sådan gjorde de også med vidunderlige Budapest. Kun tyskere kan finde på sådanne vanvittigheder.

Kampene udspiller sig allerede i nærheden af det Østersøen. Englænderne, hvis næste mål er Lübeck, har allerede passeret Hamburg. Den italienske front er allerede fuldstændigt opløst. De allierede er næsten nået til den schweiziske grænse. Milano og Venedig er faldet. Italienske frihedskæmpere har fanget Mussolini, som er blevet henrettet efter dom ved en folkedomstol. Hans lig blev udstillet på det store torv i centrum af Milano.

München er også allerede faldet. Ifølge rygter er HITLER døende, måske er han allerede død.

—————————————-
UNGARSKE SOLDAT, OFFICER, UNDEROFFICER, MANDSKAB, UNGARSKE BORGER

Vi kommer snart til at opfordre jer til, sammen med de danske frihedskæmpere og under ledelse af danske og ungarske officerer, at gå i åben kamp mod de forhadte tyskere, som plyndrer og har fornedret Danmark, ligesom de har plyndret og fornedret vores arme fædreland.

I ventetiden indtil da må I udvise orden, disciplin og ro, og ikke begynde på useriøse, uoverlagte aktioner.

Indtil denne åbne kamp begynder, hjælp da danskerne i det skjulte så meget, som det er i jeres magt. Spænd ben for tyskerne, hvor det kan lade sig gøre, fjern pilekorsene på én eller anden måde, for eksempel som om de var kommet ud for en ulykke, men sørg for at uskyldige ikke kommer til skade.

Når I har fjernet pilekorsene, kan de danske frihedskæmpere lettere hjælpe jer.

Når I hjælper danskerne, kæmper I samtidigt for jeres fædrelands bedre skæbne, og opnår også at de allierede magter sender jer hjem hurtigst muligt efter krigsslutningen. Og da vil I hjemme blive modtaget som gode soldater, som har kæmpet for en bedre skæbne for fædrelandet.

LEVE DANMARK, Ungarns gode ven.
LEVE vores forpinte fædreland, LEVE UNGARN.

—————————————-
RADIONYHEDER PÅ UNGARSK kan bedst høres klokken 14, 17, 19 og 21, på kortbølge, bølgelængde 19, 25, 31, 41.

Oversættelse: / LBN 25.04.2007

Skriv et svar