Sorø: Ungarsk overgivelse

9. november 2005.

Kjeld Juul, Frederiksberg, har sendt følgende, som er taget fra hans private erindringer om den 5. maj 1945 i hovedkvarteret for frihedsbevægelsen i Sorø:

Sorø: Ungarske overgivelse

”I Sorø Sportshal var der indkvarteret 300 ungarske tropper, som i de sidste måneder havde gjort sig store anstrengelser for at komme i et venligt forhold til den lokale befolkning. Det var så åbenlyst, at de menige var bønder med store buskede overskæg og knæ i bukserne, mens officererne var overklasse med Hitler-lignende moustacher og flotte uniformer. Materiel havde de ikke meget af, men derimod en del heste. Nu rullede en simpel ponyvogn med to ranke officerer på bagsædet og en bonde på bukken op foran hovedkvarteret, og ind trådte de to officerer, som gjorde stram honnør for alle os, der ikke havde begreb om den slags og følte os temmelig kejtede. De kom for at overgive sig med hele deres styrke. Samtidig bad de vore ledere om at skaffe dem adgang til foder til deres heste. Jeg blev derfor udstyret med en rekvisition på et læs halm og sendt ud til en gårdejer i nabolaget, der ikke lagde skjul på sin ulyst til at imødekomme anmodningen. Det var første gang jeg optrådte med autoritet på fædrelandets vegne, og min optræden kan måske have været lettere provokerende.”

Skriv et svar