Håndslag

15.000 ungarske soldater i Danmark

”-argus” skriver i Håndslag (udgivet af Folkebevægelsen mod Nazisme og Aktive Modstandsfolk) i august 2006:

Forfatteren beretter engageret om de usædvanlige venskaber, der blev skabt mellem danskere og ungarere, især i Vestjylland og Nordsjælland. De ungarske soldater var spredt ud over landet og blev hovedsagelig anvendt som arbejdssoldater eller vagtmandskab, idet tyskerne nærede mistillid til dem. Men det kom til væbnet oprør i Jylland og København. Under de ganske voldsomme kampe ved Rosenborg Slot og omliggende kvarterer den 22. april 1945 blev otte tilfældige danskere dræbt. Der var tab på både ungarsk og tysk side, men tallene kendes ikke..