Jyllands-Posten. Anmeldelse.

Historie: Ungarske soldaters skæbne

Anmelder Gerhardt Eriksen skriver i Jyllands-Posten 9. december 2005:
Forfatteren Søren Peder Sørensen har med udgangspunkt i Lønborg-Vostrup sogne i Vestjylland gravet ned i de modvillige besættelsessoldaters skæbne, både i resten af Danmark under selve Besættelsen og mange år efter, da han i Ungarn opsporede endnu levende fra dengang. De fleste vendte hjem, men efter store genvordigheder. Hans meget grundige research omfatter bl.a. oplysninger fra Lønborgs præst, Anders Bork Hansen (den senere så kendte gøgler-præst i Løgumkloster), en handlekraftig mand, der ved siden af sit embede både tog sig af de venligtsindede ungarere og var en aktiv modstandsmand. Understøttet af mange samtidige fotos giver den velfortalte bog et levende billede af de nu efterhånden så fjerne besættelsesår…