Militært Tidsskrift

Boganmeldelse

Kommandør Poul Grooss, Institut for Militærhistorie, Forsvarsakademiet skriver i Militært Tidsskrift nr. 1/2006:
Bogen om de ungarske soldater er med til at kaste lys over en relativ ukendt episode i besættelsestidens historie. Et stort antal ikke-tyske tropper befandt sig i Danmark ved krigens slutning. Der var ukrainere, russere, ungarere og tjekker og mange har formentlig hørt fra den ældre generation, især i Jylland, om de fremmede tropper. I foråret 1945 var der mindst 12.000 ungarske soldater i Danmark. Forfatteren har fået personlig kontakt til en række af de overlevende, så læseren får et indblik i de pågældendes tilbagevenden til Ungarn, deres liv under kommunismen, oprøret i 1956 og Jerntæppets opløsning og tiden derefter..