Nordjyske Stiftstidende. Anmeldelse.

Ungarerne i Danmark

Anmelder Per Pilekjær skriver i Nordjyske Stiftstidende 12. april 2006:
Søren Peder Sørensen har i adskillige år forsket i dette aspekt af besættelsens og Den kolde Krigs historie, og resultatet er blevet aldeles glimrende. Bogen er udgivet på både dansk, tysk og ungarsk. Nordjylland oplevede også i vid udstrækning ungarernes tilstedeværelse. Ca. 600 mand var udstationeret i Syvsten og Albæk. 82. regiments III bataljon ankom 27. februar til Hjørring, hvor staben opslog sit hovedkvarter, mens 250 mand blev indkvarteret i Sindal. Her er det interessant, at lokalbefolkningen opfattede ungarerne som værende internerede af tyskerne. Soldaterne blev ikke brugt til noget, og de var stort set ubevæbnede…